מכרז לרכש, אספקה והתקנה של שירותי אחסון וציוד נלווה לרבות שירותי תמיכה