מכרז פומבי להשכרה, תחזוקה ושירות עבור מתקנים אוטומטיים להפצת ריחות במרכז הרפואי שיבא, תל השומר