מתן שירותי הסעות למקבלי שירות בגילאי 21 + למפעל עבודה שיקומי (מע"ש) ולמתן שירותי הסעות וליווי למרכז יום טיפולי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית