מודעה עירונית 101/21 מכר לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית לרבות פסולת גזם נקייה, גושית ופסולת גזם מעורבת ו/או לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים) משטח השיפוט של עיריית נתניה