מכרז להצבה והפעלת דוכן נייד למכירת מיצים טבעיים ומשקאות בריאות