עבודות להחלפת פחי גשם באטם משני חדש בגג מיכל 153 בבילו