ייצור והתקנת מיתקונים ייעודיים לערכת כיבוי ואביזרים על גבי אופנועBMW GS 850