הפעלת מסגרת הוסטל שיקומי-תעסוקתי לדרי רחוב, באזור הצפון או המרכז