למתן שירותי סיוע וליווי בתחזוקת מערכת האיכות במשרד החקלאות עבור תקן I.S.O 17025