רכש והקמת מערכת מרכזית לניטור ובקרת טמפרטורה ולחות     המשך...