מכרז פומבי מספר 50.2021 מתן שירותי הסרת סכנה וטיפול במבנים מסוכנים