מכרז 72/20: מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים ושילוט ברשות המקומית