לקבלת שירותי חניה חכמה- ניטור, בקרה ניהול ותפעול בחניונים וברחובות ברחבי העיר באר שבע בשטחי חניה מוסדרת כחול לבן