מכרז פומבי מספר 195.2021 ייצור אספקה התקנה פירוק ואחזקה של עמודי מחסום ברחבי העיר