מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה במתחמים במזרח ירושלים