מכרז לבחירת נותני שירותים לשילוב בעבודה בשוק החופשי של אנשים עם מוגבלויות