פירוק , אספקה והתקנת של זכוכית וצילון כלוא בחלונות הבניין