אספקה ותחזוקת מצלמות תרמיות עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה