הפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי, ביישוב טובא זנגריה