קול קורא להפעלת תכניות בית הספר של החופש הגדול ו-גני החופש הגדול במהלך שנת הלימודים תשפ"א ו-תשפ"ב כולל, ולהפעלת קייטנות בגני ילדים במהלך חופשת , חנוכה ופסח בשנת הלימודים תשפ"ב