מכרז פומבי מספר 26.2022 אחזקת מגרשי דשא סינטטי ברחבי העיר