פ.ר לפקקי גומי הנדרשים עבור הכנת תובות במפעל מרכבה.     המשך...