מכרז 16/2021- אספקה ו/או התקנת גופי תאורה מסוג לד במספר רחובות בעיר