מכרז 9/2022 הפעלת מועדוניות לילדים בבית קומקומר ובמועדון קדימה בעיר