מכרז מס' תי"מ אשדוד 10.21 - למתן שירותי מסגרות, חרטות וחשמל לכלי שיט -מח' ים אשדוד