מכרז לעבודות אספקת, התקנת ואחזקת מתקני ספורט ברחבי העיר