דרוש/ה מחליפות/ים זמניות/ים לסייעות/ים בגני הילדים ברחבי המועצה )צורך באיוש 4 משרות פנויות, היקף משרה חלקית עד 70% )