מכרז לאספקת והתקנת מתקני משחקים, משטחי בלימה ומתקני כושר