מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה למערכות ביטחון במרכז הרפואי