לקבלת שירותי ליווי, הנחייה ופיתוח אישי למנהלים ועובדים