מנהל המחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון ברשות המקומית