מכרז לאספקה ותחזוקה של גלאים נישאים לניטור חומרים מסוכנים