למתן שירותי התפתחותהילד למחוז חיפה וג"מ של שירותי בריאותכללית