מכרז עבור רכש יריעת קירוי מתחם מיכלים ומשאבות מתקן הרצה