התקשרות לאספקת ביגוד לחורף (אפודות ומכנסיים לעמ"ח)