מכרז לשירותי הובלת מטענים ברכב משא בלתי אחוד/סגור פתוח מסוג N-1