מכרז פומבי 03/2021 - הפעלה, ניהול ואחזקה של בריכת שחייה עירונית בגבעת הרקפות