בניית תוספת קומה למרכז צעירים – רחבת שאול המלך דימונה