קירוי פטיוים ומרפסת בבניין שיקום קומה 3, המטולוגיה ילדים שלב ב'