מודעה עירונית 130/21 מכרז לאספקת ארוחות למועדוניות רווחה