מכרז משותף מס" 01/22 לאספקת מתקני משחק, אחזקה, הצללות, מתקני כושר, ריהוט רחוב