מכרז פומבי בנושא שירותי ייעוץ בתחום בקרה ותפעול בפרויקט במנהל המעבר     המשך...