מכרז 48-2020 שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים