הפעלת תכנית חונכות אישית וקבוצתית להקניית אופק תעסוקתי לבני-נוער עוברי חוק, מכל המגזרים, במחוז ירושלים ומחוז דרום – מכרז משלים למכרז 145-2019