מכרז לרכש תכנית להכשרה ללימודי אנגלית עבור בני מיעוטים