ביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח ברחובות תדהר ודולב