מכרז פנימי /הליך שוויוני מספר 22/2020 תפקידים לתפקיד מתשאלים אפידמיולוגים לרשות המקומית