מכרז פומבי 03/2021 להפעלת מועדניות לילדים השייכים לאוכלוסיות בעלי המוגבלויות של משרד הרווחה במודיעין עילית