מכרז מסגרת 17/20 יועצי קונסטרוקציה, חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר לאוניברסיטת אריאל בשומרון