27.06.2021 – הזמנה לקבלת הצעות לרכישת גוררת המוצבת בנמל חדרה – עדכון בגין סיור רוכשים